Радио КБР 11.00 bal — 2019.09.11
— Бюгюн «дипломаты будушего»деген ат бла 1-чи илму-сынау конференция башланганды.
— КъМ-ны прокуроруну къуллугъуна Николай Хабаров салынганды.
— Айтхылыкъ алим,Энейланы Тимур ёлгенди.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: