Радио КБР 11.00 bal — 2019.06.18
— Казбек Коков миллет проектле бла байламлы кегеш бардыргъанды.
— «Къабмалкъэнерго» алчыланы санындады.
— Старый Черекде жол оюлгъанды.
— Жамауат жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: