Радио КБР 11.00 bal — 2020.01.22
— Юрий Чайка-Президентни ШКФО толу эркинилкли келечисини къуллугъуна салынырыкъды.
— Бюгюн Уллу хорламны 75-жыллыгъына митинг боллукъду.
— «Макулатураны ётдюр да-терекни сакъла»деген акция барлыкъды.
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: