Радио КБР 11.00 bal – 2019.08.16
— Бахсан районну элли урунганлары кюзлюклени тирлигин орадыла.
— Щукин атлы театр институтда окъугъан Малкъар студияны студентлери солуулагъа келип турадыла.
— Спорт жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: