Радио КБР 11.00 bal — 2018.11.22
— Къарачай-Черкессде тау-лыжа кезиуге хазырлыкъны сюзгендиле.
— Ич ишле органлада ишлегенлени эскериу китабы чыкъгъанды.
— Быллымчыла хобустадан бай тирлик алгъандыла.
— Жер- жерледен билдириуле….

Поделиться: