Радио КБР 10.00 bal — 2018.02.07
— Президент айырыулагъа къатышырыкъ журналистле акредитацияны ётедиле.
— Элли урунганла жаз башы сабан ишлеге хазырдыла.
— Машзавод жангыдан продукцияны чыгъарып башлагъанды.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: