Радио КБР 10.00 bal — 2017.12.14 10:27
— Владимир Путинни тёрели пресс-конференциясы боллукъду.
— Юрий Коков белгили суратчы эм жолучу Антон Ланге бла тюбешгенди.
— «Кюн шахар» сабий чыгъармачы академияда регионла аралы конфернеция боллукъду.
— Жер-жерледен билдириуле…..

Поделиться: