Радио КБР 07.10 bal — 2017.11.03 9:02
— Пятигорск шахарда Миллет адабиятны фестивалы боллукъду.
— Русгидро жылны озгъан 9-айына кёрюмдюлени чыгъаргъанды.
— Хасаньяны огъары жанында Джип-спринтден эришиуле ётерикдиле.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: