Архив:

Radio

Радио КБР 15.00 kab – 2020.06.15

— КъБ-м иужь жэщ- махуэм коронавирус уз зэрыцIалэр япкърыту щIэуэ цIыху 80 къахутащ.

Подробнее

Radio

Радио КБР 15.00 bal – 2020.06.15

— Коронавиусдан ауругъанлагъа энтда къошулгъанды.

Подробнее

Radio

Радио КБР 15.00 rus – 2020.06.15

— КБР получит лекарства от коронавируса.

Подробнее

Radio

Радио КБР 13.00 kab – 2020.06.15

— Коронавирус уз зэрыцIалэм къыхэкIыу Роспотребнадзорым къигъэув щытыкIэхэр сату IуэхущIапIэхэм зэрыщагъэзащIэр къапщытэ.

Подробнее

Radio

Радио КБР 13.00 bal – 2020.06.15

— КъМКЪУ халкъла аралы илму конференция ётерикди.

Подробнее

Страница 2 из 3«123»