Архив:

Radio

Радио КБР 18.00 kab — 2019.07.01

— КъБ-м мы гъэм и к1э пщ1ондэ мелиорацэ системэхэр гектар минрэ ныкъуэм щаухуэну я мурадщ.

Подробнее

Radio

Радио КБР 18.00 bal — 2019.07.01

— Сабанлада суу сугъарыучу системаланы хайырланырыкъдыла.

Подробнее

Radio

Радио КБР 18.00 rus — 2019.07.01

— Тарифы на ЖКХ в Кабардино-Балкарии выросли на 4%.

Подробнее

Radio

Радио КБР 15.00 kab — 2019.07.01

— КъБ-м мы гъэм и к1э пщ1ондэ мелиорацэ системэхэр гектар минрэ ныкъуэм щаухуэну я мурадщ.

Подробнее

Radio

Радио КБР 15.00 bal — 2019.07.01

— Кардиология бёлюмде жангыртыу ишле барадыла.

Подробнее

Страница 1 из 41234»