Радио КБР 18.10 bal — 2017.01.11 18:30
— Роспотребнадзорну КъМ-да баш идарасы спирт чыгъаргъан мюлклени тинтгенди
— Январьны 16-да Минги тауда канат жолла 1-кюнге жабыллыкъдыла
— Озгъан жылТёбен чегемде тау жоллагъа къаралгъанды.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: