Радио КБР 18.00 kab — 2018.01.08 18:34
— Чристанхэм я махуэр ди республикэм щагъэлъэп1ащ.
— Альпинистырнасыпыншагъэ хэхуэр къырагъэлащ.
— Джып-фестиваль республикэм щек1уэк1ащ.
— Экологиям зэрык1элъыплъым папщ1э милуан 42 къратынущ.
— Маф1эсым фыхуэсакъ

Поделиться: