Радио КБР 18.00 bal — 2018.06.01 18:30
— Юрий Коков белгили кардиолог бла тюбешгенди.
— Бюгюн сабийлени къоруулауну кюнюдю.
— ГиБДД сабийлеге байрам къурагъанды.
— Маданият жашаудан
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: