Радио КБР 18.00 bal — 2018.04.17 18:29
— Финляндияны РФ посольствосуну делегациясы КъМ-гъа келгенди.
— Республикада халкъ аслам жыйылгъан жерелни тинтирикдиле.
— Жамауат жашаудан
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: