Радио КБР 18.00 bal — 2018.03.22
— Быйыл КъМ-ны Параламентине 25-болады.
— «Мени сайлауум» деген битеуроссей конкурсну кёрюмдюлерин чыгъаргъандыла.
— Чегетде поэзияны кюнюн белгилегендиле.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: