Радио КБР 18.00 bal — 2018.09.18 18:27
— Къонакъ алыу проект башланганды.
— Адыг хакъланы кюнюне байрам къуумла ётерикдиле.
— Спортну юсюнден
— Жер- жерледен билдириуле….

Поделиться: