Радио КБР 18.00 bal — 2018.01.08 18:33
— МингиТау жангы жылны къонакъ алыу бла башлагъанды
— Республикада гриппхе къажау ишле бардырыладыла
— Прохладна району школчулары Мария Кучинанысаугъасы ючюн эришгендиле
— Жер-жерледен билдириуле

Поделиться: