Радио КБР 18.00 bal — 2017.11.09 18:29
— Нальчикде солуу паркда «Жулдузлу таш» деген скульптура ачхандыла.
— «Кабардинка» къырал тепсеу къауум Вологда шахарда гастрольладан къайытханды.
— Спортну юсюнден
— Жер-жерледен билдириуле…..

Поделиться: