Радио КБР 18.00 bal — 2017.10.04 18:23
-Республиканы Башчысы Юрий Коков Владимир Васильевни жангы къуллугъу бла алгъышлагъанды
-Татарстанда «Тюрклюлени алтынлары» деген форум башланады
-Р-ны сабанчылары бай тирлик бла къуандырадыла
-«Африканлы» малкъар театрны сахнасында
-Жер-жерледен билдириуле

Поделиться: