Радио КБР 16.00 bal — 2017.03.13 16:24
— Юрий Коков къутхарыучуланы алгъышлагъанды.
— Эл мюлк университетде эколгияны жылына конференция къуралгъанды.
— КъМКъУ –де эскериу ингри ётгенди.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: