Радио КБР 16.00 bal — 2017.12.28 16:30
— «Эски шахар» деген сурат альбом чыкъгъанды.
— Элбрус районда къонакъланы къоркъуусузлугъу жалчытыллыкъды.
— Орус география биригиуню жаш тёлю клубуну къууанчлы ачылыуу болгъанды
— Спортну юсюнден
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: