Радио КБР 16.00 bal — 2017.01.11 16:34
— Роспотребнадзорну КъМ-да баш идарасы спирт чыгъваргъан мюлклени тинтгенди
— Быйылгъа къырал экзаменлени болжалы тохташдырылгъанды
— Бахсанда газ къуйгъан биринчи копрессор станция хайырланыргъа берилгенди
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: