Радио КБР 15.00 bal — 2018.06.13 15:31
— Жай солуу лагерьле ачылгъандыла.
— Муслийманла къадар кечени ашыгъып сакълайдыла.
— Футолну ветеранларыны хурметине турнир ётгенди
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: