Радио КБР 13.00 bal — 2018.09.21 13:27
— Республика халкъны санын жазыу ишге хазырланады.
— Къурулуш бёлюмде кёрюмдюле игидиле.
— Шахарны 1-чи больницасында конференция боллукъду
— Жер- жерледен билдириуле….

Поделиться: