Радио КБР 13.00 bal — 2018.05.16 13:29
— Элледе медина болушлукъну игилендириу амалла этиледиле.
— КъМ къырал эл мюлк университетде шуёхлугъа жораланган къуумла ётгендиле.
— Абхазияда Акъызланы сурат кёрмючлери ачылгъанды.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: