Радио КБР 13.00 bal — 2018.01.12 13:27
— «Элбрусну тау-магъдан комбинаты» деген жангы мюлк къуралгъанды.
— Республика Зарамукъ Кардангушевну 100-жыллыгъын белгилейди.
— Спортну юсюнден.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: