Радио КБР 13.00 bal — 2017.12.27 13:28
— Республиканы пенсия фондунда кенгеш ётгенди.
— «Лидеры России» деген битеуроссей конкурсну жарым финалыны эсеплерин чыгъаргъандыла.
— Республика Жангы жылны байрамлайды.
— Спортну юсюнден .

Поделиться: