Радио КБР 13.00 bal — 2017.12.07 13:28
— Юрий Коков ишчи жумуш бла Зольск районга келгенди.
— КъМ-ны оноучулары хайырланган элктрокюч ючюн тёлеулени контрольда тутудыла.
— Элбрус –курорт жангы жылгъа байрамлагъа хазырланады.
— Жер-жерледен билдириуле…..

Поделиться: