Радио КБР 13.00 bal — 2017.11.08 13:26
— Юрий Коков борчларын толтура туруп ёлген низам сакълаучлагъа этилген эскермени ачханды.
— Татьяна Егорова Азербайджан делегациясы бла тюбешгенди.
— «Курорт Элбрус» тау лыжа кезиуню заманындан бир ай алгъа ачханды.
— Жер-жерледен билдириуле…..

Поделиться: