Радио КБР 13.00 bal — 2017.04.21 13:28
— Юрий Коков эл администрацияланы башчыларын саугъалагъанды.
— Нальчик шахарны айбатландырыу ишле барадыла.
— Бюгюн Жаникаланы Эльдарны энчи концерти боллукъду.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: