Радио КБР 10.00 bal — 2018.05.16 10:34
— Бюгюн рамазан айны биринчи кюню
— Хайырланган табийгъат газ ючюн тёлеуле бла байламлы кенгеш болгъанды.
— Минги тауну тийресинде спортну къыш тюрлюлеринден жараула башлангандыла.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: