Радио КБР 10.00 bal — 2018.04.19 10:31
— Финляндияны РФ-да посольствосуну делегациясы КъМ-гъа келип турады.
— «Акъ зурнукла «деген конкурсну кёрюмдюлерин чыгъаргъандыла.
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: