Радио КБР 10.00 bal — 2018.03.19
— Айырыулада Влаимир Путин хорлагъанды.
— Тюнене КъМ-да жаш юйюрле къуралгъандыла.
— Жасакъла жаны бал инспекция ачыкъ эшилени кюнюн бардырады.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: