Радио КБР 10.00 bal — 2018.03.14
— Айырыулагъа хазырлана.
— Прокуратура ултхачылыкъгъа къажау ишлени кёрюмдюлерин чыгъаргъанды.
— Акъ-къая таугъа жолоучулукъ къураллыкъды.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: