Радио КБР 10.00 bal — 2017.12.27 10:31
— КъМ-р 2017-чи жылны ахшы кёрюмдюле бла бошайды.
— Бюгюн къутхарыучуну кюнюдю.
-Бюгюн Республикалы жангы жылгъы ёлка ачыллыкъды.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: