Радио КБР 07.10 bal — 2017.12.08 8:58
— Владмир Путинни кезиулю Президент айырыулагъа къатышырыкъды.
— 9-чу декабрьде битеуроссей юридический диктант боллукъду
— Абайланы Мисиосну юсюнден китапны презентациясы болгъанды..
— Жер-жерледен билдириуле…..

Поделиться: