Радио КБР 07.10 bal — 2017.11.10 9:02
— Зольск районда полициячылагъа эскерме орнатхандыла.
— Нальчикде солуу паркда «Жулдузлу таш» деген скульптура ачхандыла.
— Спортну юсюнден
— Жер-жерледен билдириуле…..

Поделиться: