Архив:

Radio

Радио КБР 07.10 kab — 2018.03.01

— «Махуэпежьэ» пщэдджыжь нэтыным дытопсэлъыхь адыгэ макъамэ 1эмэпсымэхэр зыщ1, абыхэм я музей къызэ1узыха, шык1эпшынэ еуэным щ1эблэр езыгъасэ, Адыгей республикэм щ1ыхь …

Подробнее

Radio

Радио КБР 07.10 bal — 2018.03.01

— «Малкъар тангла» информация-музыка бериу.

Подробнее

Radio

Радио КБР 07.10 rus — 2018.03.01

— Информационно-музыкальный канал «С УТРА ПОРАНЬШЕ».

Подробнее

Страница 2 из 2«12